Náhradní plnění se sociálním přesahem: Jak Tradera Minds s.r.o. překonává Bariéry od roku 2017

Náhradní plnění je řešením pro firmy s více než 25 zaměstnanci, které nemohou splnit zákonnou povinnost přímo zaměstnat osoby se zdravotním postižením a současně hledají alternativu k placení povinného odvodu do státního rozpočtu. Nákupem náhradního plnění, tedy produktů či služeb od dodavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením (viz. Chráněná dílna), vyřešíte svůj problém a současně podpoříte existující pracovní místa zdravotně postižených osob.

Náhradní plnění je snadné řešení pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zároveň je vyjádřením společenské solidarity v zaměstnaneckých vztazích na trhu práce směrem k ohrožené skupině osob se zdravotním postižením.

Výpočet náhradního plnění: Jak to funguje?

V souladu s § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti a příslušnými vyhláškami jsou stanoveny limity pro náhradní plnění. Tyto limity určují, jaký objem služeb nebo výrobků můžeme v daném roce nabídnout, a zároveň stanovují, kolik osob se zdravotním postižením můžete započítat do vašeho podílu při spolupráci s námi.

Například zaměstnavatelé s 25 zaměstnanci mají povinný podíl OZP v podobě jedné osoby. Povinnost by splnili, pokud by do státního rozpočtu odvedli 2,5násobek průměrné měsíční mzdy, tedy 2,5× 39 306 Kč — celkem 98 265 Kč.

Nebo pokud by nakoupili výrobky a služby za 275 142 Kč bez DPH — jako 7násobek 39 306 Kč.

Při výpočtech vycházíme z průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí roku 2022, která dosáhla výše 39 306 Kč.

Proč Spolupracovat s Café Brasil?

1. Sociální Přínos: Podporou chráněných dílen, jakou jsme my přispíváte k zaměstnávání osob s handicapem.

2. Zákonné Požadavky: Splníte tak zákonem stanovený limit náhradního plnění.

3. Finanční Úspory: Ušetříte peníze, které by jinak byly bez užitku odvedeny státu.

4. Oboustranný Prospěch: Naše spolupráce je založena na principu vzájemné výhody.